برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
  Keywords_tag

Keywords_tag دکتر تورج اسودی

جلسه دفاع از پایاننامه آقای جعفر کندری (سه شنبه 5 آذر 98)

News/ جلسه دفاع از پایاننامه آقای جعفر کندری (سه شنبه 5 آذر 98)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه آقای جعفر کندری (سه شنبه 5 آذر 98) جلسه دفاع از پایاننامه آقای جعفر کندری، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان « آگاهی و نگرش پرستاران و پزشکان شاغل در بخشهای اورژانس مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از اهدا عضو پس از مرگ قلبی در سال 1398» ...
2019 Monday 25 Nov