برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

Contact Us

Address1: Road Traffic Injury Research Center (RTIR), Sadeghi St., Golshahr Sq., El Goli Ave.. 

                  P. O. Box: 5167846311

                  Tel & fax: +984133800538

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Address2: Road Traffic Injury Research Center (RTIR), Faculty of Health and Nutrition, Attar Neyshabouri St,
                   Golgasht St., Tabriz, East Azerbaijan, Iran.

                   P. O. Box: 5165665931

                   Tel. & fax: +984133340308

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Address3: National Public Health Management Centre (NPMC), 24metri Shahid-Shafiezadeh St., Vali-Amr Sq.,   

                  Tavanir Av., Tabriz, East Azerbaijan, Iran.

                  P.O. Box: 5155668474                

                  Tel. & fax: +984133800568
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Contact Us
       
Contact with :
Email :
Name and LastName :
Message :