برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
  Keywords_tag

Keywords_tag شفاداک

سامانه نویت دهی اینترنتی شهدا بناب (شفاداک)

News/ سامانه نویت دهی اینترنتی شهدا بناب (شفاداک)

                           
      سامانه نویت دهی اینترنتی شهدا بناب (شفاداک) سامانه نویت دهی اینترنتی شهدا بناب (شفاداک)
2021 Wednesday 20 Jan
قابل توجه مراجعین محترم بخشهای مختلف درمانی

News/ قابل توجه مراجعین محترم بخشهای مختلف درمانی

                           
      قابل توجه مراجعین محترم بخشهای مختلف درمانی ...
2019 Tuesday 27 Aug
سامانه  نوبت دهی اینتر نتی پزشکان

Pages/ سامانه نوبت دهی اینتر نتی پزشکان

                           
      سامانه  نوبت دهی اینتر نتی پزشکان
2019 Thursday 10 Jan
سامانه  نوبت دهی اینتر نت

Pages/ سامانه نوبت دهی اینتر نت

                           
      سامانه  نوبت دهی اینتر نت
2019 Thursday 10 Jan
شرایط پذیرش بیماران در درمانگاه مرکز

Pages/ شرایط پذیرش بیماران در درمانگاه مرکز

                           
      شرایط پذیرش بیماران در درمانگاه مرکز
2018 Sunday 13 May
برنامه ویزیت پزشکان درمانگاه

Pages/ برنامه ویزیت پزشکان درمانگاه

                           
      برنامه ویزیت پزشکان درمانگاه
2014 Tuesday 16 Sep