برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
  Keywords_tag

Keywords_tag بیمارستان شهدای بناب

برنامه آنکالی پزشکان دی ماه1400

News/ برنامه آنکالی پزشکان دی ماه1400

                           
      برنامه آنکالی پزشکان دی ماه1400 برنامه آنکالی پزشکان دی ماه1400
2021 Tuesday 28 Dec
برنامه پزشکان

News/ برنامه پزشکان

                           
      برنامه پزشکان برنامه پزشکان اورژانس شهدای بناب درتیرماه 1400
2021 Thursday 01 Jul
برنامه مقیمی و آنکالی پزشکان متخصص ، پزشکان اورژانس و برنامه درمانگاه تخصصی بیمارستان شهداء بناب در مهر ماه 99

News/ برنامه مقیمی و آنکالی پزشکان متخصص ، پزشکان اورژانس و برنامه درمانگاه تخصصی بیمارستان شهداء بناب در مهر ماه 99

                           
      برنامه مقیمی و آنکالی پزشکان متخصص ، پزشکان اورژانس و برنامه درمانگاه تخصصی بیمارستان شهداء بناب در مهر ماه 99 برنامه مقیمی و آنکالی پزشکان متخصص ، پزشکان اورژانس و برنامه درمانگاه تخصصی بیمارستان شهداء بناب در مهر ماه 99
2020 Saturday 03 Oct
برنامه آذر ماه پزشکان بیمارستان شهدا بناب 1398

News/ برنامه آذر ماه پزشکان بیمارستان شهدا بناب 1398

                           
      برنامه آذر ماه پزشکان بیمارستان شهدا بناب 1398 برنامه آذر ماه پزشکان بیمارستان شهدا بناب 1398
2019 Friday 22 Nov
افتتاح بلوک زایمانی بیمارستان شهدای بناب

News/ افتتاح بلوک زایمانی بیمارستان شهدای بناب

                           
      افتتاح بلوک زایمانی بیمارستان شهدای بناب پروژه بلوک زایمانی بیمارستان شهدای بناب افتتاح شد...

2019 Monday 17 Jun
لینکهای تصویری

Content/ لینکهای تصویری

                           
      لینکهای تصویری
2018 Sunday 02 Sep
معاون درمان دانشگاه با كادر درمان بيمارستان  شهداي بناب ديدار كرد

News/ معاون درمان دانشگاه با كادر درمان بيمارستان شهداي بناب ديدار كرد

                           
      معاون درمان دانشگاه با كادر درمان بيمارستان  شهداي بناب ديدار كرد
2016 Wednesday 10 Aug
شهداء

Pages/ شهداء

                           
      شهداء
2015 Wednesday 15 Apr