برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
  Keywords_tag

Keywords_tag Ceremony

The Beginning of New Academic Year in School of Management and Medical Informatics

News/ The Beginning of New Academic Year in School of Management and Medical Informatics

                           
      The Beginning of New Academic Year in School of Management and Medical Informatics The Beginning of New Academic Year in School of Management and Medical Informatics

2020 Sunday 20 Sep
Closing Ceremony of the Third National Training of Trainers (TOT) program on road safety

News/ Closing Ceremony of the Third National Training of Trainers (TOT) program on road safety

                           
      Closing Ceremony of the Third National Training of Trainers (TOT) program on road safety The closing ceremony of the third national training of trainers (TOT) program was held on 17 January 2019 in national public health management center (NPMC) with contribution of the national police authorities.....
2019 Sunday 20 Jan
Ceremony for Prestigious Prof: Abass Alav(Hindex=104)

News/ Ceremony for Prestigious Prof: Abass Alav(Hindex=104)

                           
      Ceremony for Prestigious Prof: Abass Alav(Hindex=104)    8Oct.2015
2015 Thursday 01 Oct