برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
  Keywords_tag

Keywords_tag Message

Condolence Message

News/ Condolence Message

                           
      Condolence Message Condolence Message
2023 Monday 30 Jan
Condolence Message

News/ Condolence Message

                           
      Condolence Message Condolence Message from the Statistics and Technology Management of the University following the death of Mr. Javad Diari
2021 Sunday 11 Apr
 Message from Dean

Pages/ Message from Dean

                           
       Message from Dean Message from Dean
2013 Tuesday 13 Aug