برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
  Keywords_tag

Keywords_tag NPMC

دوره آموزشی «دوره عالی مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی»

News/ دوره آموزشی «دوره عالی مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی»

                           
      دوره آموزشی «دوره عالی مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی» با حضور اساتید بنام و با تجربه حوزه مالی و اقتصاد سلامت
2023 Tuesday 23 May
فرم دوره عالی مدیریت مالی

Pages/ فرم دوره عالی مدیریت مالی

                           
      فرم دوره عالی مدیریت مالی دوره عالی مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی
2023 Monday 22 May
بک آپ سرویس NPMC

Content/ بک آپ سرویس NPMC

                           
      بک آپ سرویس NPMC  
2023 Sunday 14 May
وبینار مدیریت انگیزش و راهکارهای ایجاد انگیزه در کارکنان

News/ وبینار مدیریت انگیزش و راهکارهای ایجاد انگیزه در کارکنان

                           
      وبینار مدیریت انگیزش و راهکارهای ایجاد انگیزه در کارکنان  کلیه مدیران و روسای حوزه اداری و مالی
2023 Sunday 14 May
وبینار مدیریت انگیزش و راهکارهای ایجاد انگیزه در کارکنان

News/ وبینار مدیریت انگیزش و راهکارهای ایجاد انگیزه در کارکنان

                           
      وبینار مدیریت انگیزش و راهکارهای ایجاد انگیزه در کارکنان  کلیه مدیران و روسای حوزه اداری و مالی
2023 Sunday 14 May
مرکز ملی آموزش مدیریت سلامت در بیست وششمین نشست کارشناسان ارشد کشورهای عضو G5

News/ مرکز ملی آموزش مدیریت سلامت در بیست وششمین نشست کارشناسان ارشد کشورهای عضو G5

                           
      مرکز ملی آموزش مدیریت سلامت در بیست وششمین نشست کارشناسان ارشد کشورهای عضو G5 مرکز ملی آموزش مدیریت سلامت در بیست و ششمین نشست کارشناسان ارشد کشورهای عضو G5 در زمینه همکاری های نظام سلامت حضور یافت.
2023 Thursday 11 May
حضور مرکز ملی آموزش مدیریت سلامت در بیست وششمین نشست کارشناسان ارشد کشورهای عضو G5

News/ حضور مرکز ملی آموزش مدیریت سلامت در بیست وششمین نشست کارشناسان ارشد کشورهای عضو G5

                           
      حضور مرکز ملی آموزش مدیریت سلامت در بیست وششمین نشست کارشناسان ارشد کشورهای عضو G5 بیست و ششمین نشست کارشناسان ارشد کشورهای عضو G5 در زمینه همکاری های نظام سلامت
2023 Wednesday 10 May
رفتارهای دیپلماتیک در محیط های آکادمیک برای مدیران عالی و میانی دانشگاههای سراسر کشور

News/ رفتارهای دیپلماتیک در محیط های آکادمیک برای مدیران عالی و میانی دانشگاههای سراسر کشور

                           
      رفتارهای دیپلماتیک در محیط های آکادمیک برای مدیران عالی و میانی دانشگاههای سراسر کشور مدیران عالی و میانی دانشگاههای سراسر کشور
2023 Wednesday 10 May
رفتارهای دیپلماتیک در محیط های آکادمیک برای مدیران عالی و میانی دانشگاههای سراسر کشور

News/ رفتارهای دیپلماتیک در محیط های آکادمیک برای مدیران عالی و میانی دانشگاههای سراسر کشور

                           
      رفتارهای دیپلماتیک در محیط های آکادمیک برای مدیران عالی و میانی دانشگاههای سراسر کشور مرکز ملی آموزش مدیریت سلامت (NPMC) به عنوان مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت (WHOcc) با همکاری دفتر مدیریت امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تبریز و دانشکده وزارت امور خارجه برگزار می کند.
2023 Wednesday 10 May
فرم ثبت نام در دوره آموزشی رفتارهای دیپلماتیک در محیط های استاندارد آکادمیک

Pages/ فرم ثبت نام در دوره آموزشی رفتارهای دیپلماتیک در محیط های استاندارد آکادمیک

                           
      فرم ثبت نام در دوره آموزشی رفتارهای دیپلماتیک در محیط های استاندارد آکادمیک
2023 Sunday 30 Apr